Zmarł Jerzy Piotrowicz. Miał 70 lat. Pabianiczanin, harcmistrz pabianickiej komendy ZHP. Pożegnaliśmy go dzisiaj (2 listopada) na pabianickim cmentarzu. Na emeryturze mieszkał z rodziną w domu pod Pabianicami.
Był dyrektorem administracyjnym Teatru Wielkiego w Łodzi. W latach 1998-2009 pierwszym zastępcą dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. "W swych działaniach łączył niespożytą energię i entuzjazm świetnego organizatora z miłością do opery i baletu. Wiele występów poza siedzibą teatru to Jego zasługa. W gabinecie urzędował z Juniorem, łagodnym owczarkiem niemieckim. Dbał o poznańską operę i jej pracowników jak o własną rodzinę. Choć nie występował na scenie, był człowiekiem teatru i takim Go zapamiętamy" - napisano na stronie opery poznańskiej.
Piotrowicz był harcmistrzem, zasłużonym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.
– Prowadził drużyne w naszym hufcu. Pamiętam go jako dobrego organizatora zwłaszcza obozów wędrownych - wspomina Karol Suchocki, były szef pabianickiego hufca ZHP. – Miał świetny kontakt z ludźmi.