- Zapraszamy osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz uczące się, ale zainteresowane pracą za granicą – wylicza doradca zawodowy Marek Gryglewski. - Proponują atrakcyjne warunki pracy, możliwość zakwaterowania, ubezpieczenie.
 
Młodzieżowe Centrum Kariery na Giełdę Pracy Zagranicznej zaprasza we wtorek 24 lutego o godzinie 11.00 przy ul. Gdańskiej 6.
 
- Mamy również inne oferty pracy – zachęca Gryglewski.
 
 
Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Gdańska 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45, tel. (42) 212-11-06, mckpabianice@lodz.ohp.pl