Informacja ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (pisownia oryginalna) o osobach kierujących Radą Miejską:
 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr n.t. inż. Andrzej Żeligowski
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Hile
lic. Antoni Hodak