Czynił to przed Urzędem Miejskim razem z pracownikami ZWiK-u. Pozytywnie zaskoczonym darowanymi śmingusówkami mieszkańcom, składał też świąteczne życzenia.

– Zachęcam do lania wody w wielkanocny poniedziałek – żartował Krzysztof Rąkowski, przewodniczący Rady Miejskiej i pracownik ZWiK-u.

Według meteorologów, pogoda będzie sprzyjała wodnym szaleństwom. Pamiętajmy jednak o tym, by wodą polewać się z głową.