Dzisiejsza sesja Rady Miejska była najważniejsza dla prezydenta. Przedstawiał sprawozdanie finansowe za 2016 rok, a Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie mu absolutorium. Grzegorz Mackiewicz dostał je głosami radnych koalicyjnych.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego głosowało 14 radnych (Klub Radnych Koalicyjnych), przeciwnych głosów nie było. Wstrzymało się od głosu 7 radnych PiS.

Radni koalicyjni chwalili prezydenta, przedstawiając specjalną planszę. Wskazali, że dochody miasta wynosiły 216.414.004 zł, a wydatki 220.224.039 zł. Deficyt budżetowy był rewelacyjnie niski - tylko 3,8 mln zł. Zadłużenie miasta wyniosło ponad 26 mln zł. Wartość majątku miasta to ponad 288 mln zł.

Pozytywy w rządach prezydenta w 2016 r. to wcześniejsza spłata długu po szpitalu i wyjście z programu naprawczego, co umożliwiło wszczęcie inwestycji miejskich. Powiększenie strefy ekonomicznej – wykup nowych terenów. Przygotowanie dokumentacji do inwestycji termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej, rewitalizacja Bulwarów Kruschego, uruchomienie Centrum Seniora, zakończenie pierwszego etapu modernizacji Lewitynu, a także nowe dokumenty strategiczne: Plan gospodarki niskoemisyjnej i Strategia rozwoju miasta Pabianic.

Radni PiS byli innego zdania. Tadeusz Feliksiński w ich imieniu wytknął prezydentowi brak pozyskiwania środków zewnętrznych, fiasko z tramwajem i notoryczne emitowanie obligacji jako sposób na kłopoty finansowe. Radni PiS byli przeciwko udzieleniu absolutorium dla Mackiewicza.

Prezydent dostał 14 głosów radnych koalicyjnych.