Roboty zaczną się na pierwszym odcinku, tj. na ul. Łaskiej od pętli przy ul. Wiejskiej do skrzyżowania Łaska/Zamkowa/ Partyzancka/Wspólna. Zanim zaczną się „rozkopy”, wykonawcy muszą przygotować teren. Roboty drogowo- torowe na ul. Łaskiej ruszą w ostatnim tygodniu czerwca. Zmieniona zostanie tymczasowo organizacja ruchu – wystawione zostaną znaki (na razie zakryte) oraz zapory.

- Z tym, że te zapory będą wystawiane wyłącznie na czas prowadzenia robót, czyli do godziny 17.00, a później będą zabierane – mówi Rafał Sąciński, prezes firmy Progreg InfaCity.

Wykonawca nie przewiduje większych utrudnień dla kierowców. Zapewnia, że na czas prowadzenia remontu, nie powinny tworzyć się korki. W czasie prac wyznaczone będą przejazdy, a popołudniami zapory będą zabierane. W wakacje dojdą prace na skrzyżowaniach poprzecznych, ale w taki sposób, żeby co drugie skrzyżowanie było przejezdne.

Pierwszy etap prac dotyczy odcinka (1.400 metrów) od pętli do Zielonej Górki. Potem prace przeniosą się na drugi koniec miasta, tj. na ul. Warszawską od Dużego Skrętu do granic miasta (Widzewska). To za około 1,5 miesiąca.

Kiedy zacznie znikać kostka z Zamkowej?

Centrum miasta będzie remontowane, według planu, na przełomie sierpnia i września. To właśnie wtedy robotnicy wezmą się za kostkę brukową. W pierwszej kolejności na tej części jezdni, w kierunku ul. Łaskiej.

W ciągu tych dwóch miesięcy prace będą prowadzone na dwóch odcinkach – od Zielonej Górki do skrzyżowania Warszawskiej z Nawrockiego oraz od tego skrzyżowania do Dużego Skrętu.

Najtrudniejszym odcinkiem, według wykonawców, jest część Starego Miasta – od skrzyżowania z Piłsudskiego do Poprzecznej. Tu dochodzą kwestie związane z ochroną konserwatorską.

Ostatnim etapem prac będzie Ksawerów, od granic naszego miasta do Małego Skrętu (granicy z Łodzią).

Projekt Łódzki Tramwaj Metropolitalny ma zostać zrealizowany do końca grudnia 2021 roku. Początkowo miał być to termin do 30 września. Został jednak wydłużony o 90 dni, ze względu na sytuację epidemiczną.

Wykonawcą jest konsorcium firm w składzie: Progreg InfraCity, MPK Łódź, Włodan. Wartość umowy na realizację projektu wynosi 173.772.114,17 zł.

W sumie wymienimy 8,66 kilometra torowiska, w tym 5,79 km przypada na odcinek pabianicki, a 2,87 km na odcinek ksawerowski.

Jak będzie wyglądać centrum?

Inwestycja przewiduje m.in. przebudowę układu torowego, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych oraz przystanków i pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej. Układ torowy będzie zbliżony do dotychczasowego – torowisko w przeważającej części będzie dwutorowe, z zachowaniem obecnych odcinków jednotorowych z mijankami. Dzięki nowym podstacjom trakcyjnym zakończą się bardzo uciążliwe dla pasażerów linii 41 zatrzymania ruchu powodowane zanikami napięcia.

Zobacz też: Puszczą do nas niskopodłogowe tramwaje

Nowością w Pabianicach będzie wspólny pas autobusowo-tramwajowy w ul. Zamkowej, Stary Rynek i części ul. Warszawskiej. Autobusy i tramwaje będą jechać wspólną częścią jezdni i zatrzymywać się na zintegrowanych przystankach.

Pasażerowie nie będą wysiadać już z tramwaju na jezdnię, bo zostaną wybudowane wysepki przystankowe. Zostaną na nich ustawione nowe wiaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej z monitoringiem wizyjnym.

(projekt poglądowy: J. L. Lewandowscy)

Przedsięwzięcie obejmuje też przebudowę układu drogowo-torowego i skrzyżowań, w tym przede wszystkim kompleksową przebudowę ulic Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej na odcinku od Łaskiej do Sikorskiego.

O ile będzie to konieczne, jezdnia ulicy Zamkowej dla komunikacji indywidualnej zostanie ograniczona do jednego pasa ruchu w każdą stronę (z uwzględnieniem najważniejszych lewoskrętów). Wyeliminowane zostanie zjawisko wyprzedzania na przejściach dla pieszych. Przebudowa obejmie wymianę nawierzchni drogowej (z Zamkowej zniknie kostka), pieszej, budowę miejsc parkingowych i postojowych, zagospodarowanie zieleni. Na odcinku 1,5 km od Zielonej do Starego Rynku planowana jest wydzielona droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej. Przy pętli tramwajowej Duży Skręt zostanie ustawiona wiata rowerowa.

Na odcinkach, gdzie oddziaływanie eksploatowanego torowiska na otoczenie przekracza dopuszczalne normy zostaną zastosowane materiały o właściwościach wygłuszających i tłumiących drgania.

Inwestycja przewiduje też budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym budowę kanału deszczowego w ulicy Zamkowej na odcinku od Kościuszki do Staszewskiego. Krótki fragment nowego kanału deszczowego pojawi się też w ulicy Widzewskiej. Zostanie zmodernizowane oświetlenie na ul. Zamkowej i Warszawskiej – zamiast dotychczasowych latarni pojawią się nowe oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. Nowe oświetlenie będzie montowane na nowych słupach kompozytowych oświetleniowych lub stalowych trakcyjno-oświetleniowych. W ciągu ulic Warszawska (od ul. Sikorskiego) – Stary Rynek – Zamkowa będą tylko dwa rodzaje stylizowanych słupów tzn. oświetleniowe lub trakcyjno-oświetleniowe, a nie tak jak obecnie jest ok. 10 różnego typu, począwszy od żelbetonowych po stalowe kratowe, sześciokątne, okrągłe itp. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie likwidację 317 szt. różnego rodzaju słupów. Powyższe powinno przyczynić się do znaczącej poprawy estetyki ulic.

Poprawi się także bezpieczeństwo pieszych, bo 20 przejść, na których pieszy przekracza torowisko, będzie dodatkowo doświetlonych lampami LED, jak na ul. Grota-Roweckiego i Popławskiej przy supermarkecie Carrefour.

Na wniosek gminy Ksawerów zostaną ustawione dwie nowe sygnalizacje świetlne na ul. Łódzkiej – przy ulicach Sienkiewicza i Mały Skręt. Pozostałe sygnalizacje świetlne na trasie tramwaju zostaną zmodernizowane. Ponadto, na ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema pojawi się po stronie zachodniej chodnik.

Po wyremontowanych szynach wreszcie będą mogły pojechać tramwaje z niską podłogą – tak bardzo oczekiwane zwłaszcza przez seniorów, osoby niepełnosprawne i rodziców z wózkami dziecięcymi. Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz rozmawiał już na ten temat zarówno z dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, jak i z prezesem MPK-Łódź Sp. z o.o.