Sprawa trafiła na wokandę pabianickiego sądu w lipcu tego roku. Roberta B., Marcina N., Aleksandrę S., Janusza J., Andrzeja B., Zofię P., Krzysztofa R., Piotra K., Dorotę C. prokurator oskarża o działanie na szkodę interesu publicznego i niedopełnienie obowiązków służbowych.
Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Jak dowiedziało się Życie Pabianic, sąd wydał już pierwsze postanowienie w tej sprawie.
Zapadła decyzja o umorzeniu postępowania wobec trzech oskarżonych w zakresie trzech czynów. Dlaczego? Bo uległ przedawnieniu okres karalności za ich popełnienie. Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Na ten temat musi wypowiedzieć się prokurator. Powinien to zrobić w najbliższym czasie. Jeśli nie zakwestionuje decyzji sądu, dwóch oskarżonych będzie wolnych.
Wszyscy oskarżeni to poborcy skarbowi, inspektorzy i kierownicy działu egzekucji skarbowej. Zajmowali się ściąganiem podatków i innych należności od dłużników. Wobec jednego z nich, ich koleżanki z pracy Agnieszki J., byli nadzwyczaj łagodni. Kobieta ta, zanim zaczęła pracę w skarbówce, prowadziła działalność gospodarczą. Z tego okresu zostało jej do spłacenia 16.000 zł długu względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W styczniu 2003 roku ZUS przesłał do skarbówki 21 tytułów wykonawczych wobec Agnieszki J.
Od 2003 do 2005 roku sprawą należności ZUS–owskich koleżanki zajmowało się 9 urzędników. Robili wszystko, by uchronić ją przed „stratą” pieniędzy. W ciągu trzech lat przeciwko Agnieszce J. było prowadzonych 35 prób egzekucji należności. Wszystkie nieskuteczne.
Afera wybuchła po kontroli, którą zrobili inspektorzy skarbowi z Łodzi. Stwierdzono nieprawidłowości tak poważne, że po przeczytaniu protokołu pokontrolnego pani naczelnik Urzędu Skarbowego pojechała do Prokuratury Rejonowej. Tam złożyła doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jej pracowników. A potem sama przeszła na emeryturę. Niedługo potem jej zastępcy zostali zwolnieni.
      Troje oskarżonych przez prokuratora: Robert B., Aleksandra S. i Marcin N. nie przyznało się do winy.