Skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi po raz kolejny odpracowywali kary.  

Pod nadzorem Straży Miejskiej porządkowali działki UM oraz będące pod nadzorem ZDM.

Wykonano kawał roboty. Posprzątali tereny przy ul. Siennej, skąd wywieziono dwa kontenery odpadów (po 8m3 każdy), działkę przy ul Bugaj 75A, tereny wzdłuż MOSiRu do jazu (od ul. Bugaj do Popławskiej).

Ręcę do pracy potrzebne były także przy ulicy Żytniej na łączniku z Bracką, gdzie usunęli darninę z chodnika. Przy ul. Grobelnej przycięli krzewy, które utrudniały ruch przechodniom. Porządkowali także pozostałości po wycince na Zaradzyńskiej 34 oraz uprzątneli śmieci przy Moiniuszki 148/152.

Oprócz typowych prac porządkowych, skazani angażowani byli też min. do malowania pasów na drogach, zamalowywania szpecących napisów na budynkach oraz motażu tablic informujących o monitoringu miejskim.