W poniedziałek komendant SM, Tomasz Makrocki wraz ze strażnikami patrolu ekologicznego wzięli udział w posiedzeniu komisji ochrony środowiska w Radomsku.

ZobaczZnów jest szansa na to, że nad kopcącymi kominami będzie latał dron

- Jednym z punktów obrad było zaprezentowanie wykorzystania drona do wykrywania i identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń – relacjonują strażnicy. - Firma z Lublina, specjalizująca się w sprzedaży i obsłudze tego typu sprzętu, zaprezentowała mobilną platformę pomiarowo-rejestracyjną.

Zaprezentowany sprzęt składa się z: drona (wielowirnikowca) z GPS i transmisją wideo w jakości HD, laboratorium pomiarowego, aparatury sterującej, tabletu 10”, sondy pomiarowej.

Po co to spotkanie? Przypomnijmy, że pabianicka Straż Miejska od dawna szuka odpowiedniego sprzętu do wykrywania, czym palimy w piecach. Dokładna informacja z drona o tym, czy w składzie dymu znajdują się szkodliwe związki pochodzące ze spalania chociażby plastiku, ma ułatwić strażnikom prewencję.

Testowana wczoraj platforma spełnia większość wymagań naszych strażników. Urządzenie pozwala na: detekcję niskiej emisji materiałów zabronionych do spalania (plastik, PET PVC, sklejki, farby, lakiery), monitoring pyłów i gazów (m.in. PM 2,5 , PM 10, formaldehyh, chlorowodór, cjanowodór), pomiar warunków środowiskowych, zbieranie danych lokalizacyjnych, rejestrację danych pomiarowych lokalnie i zdalnie.

- Wkrótce podobny pokaz pracy mobilnej platformy obserwacji i analizy stanu powietrza Straż Miejska planuje zorganizować w Pabianicach – zapowiadają strażnicy.