Odkąd utworzono punkt, z konsultacji osobistych lub telefonicznych w sprawie dotacji na wymianę pieca lub ocieplenie domu skorzystało dotąd 200 osób.

Zobacz też:„Czyste powietrze”. Jak dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

- Złożono 18 wniosków o dofinansowanie i 3 wnioski o wypłatę środków – wylicza Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Dużo osób jest w trakcie kompletowania dokumentacji.

W punkcie przy ul. św. Jana 4 (pok. 20) można dowiedzieć się o wymaganiach programu, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. Następnie wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który realizuje program, gdzie przejdzie ocenę merytoryczną.

Co pabianiczanom sprawia najwięcej kłopotu?

- Zainteresowani najczęściej pytają, jakie piece podlegają dofinansowaniu i jakie dokumenty są potrzebne. Najwięcej kłopotu przy składaniu wniosku sprawia brak wiedzy o numerach ksiąg wieczystych, ewidencji działek i nieprzeprowadzone sprawy spadkowe – dodaje rzeczniczka.

Tutejszy punkt konsultacyjny powstał na podstawie porozumienia, które miasto zawarło z WFOŚiGW w Łodzi, żeby ułatwić pabianiczanom dostęp do programu „Czyste powietrze”, zachęcić do wymiany ogrzewania i termomodernizacji, a w efekcie do poprawy jakości powietrza w mieście. W tym samym miejscu (św. Jana 4, pok. 20) można złożyć też obowiązkowe deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, co jest niezbędne np. przy wniosku o dodatek osłonowy.

Dane kontaktowe:

tel. 42 22 54 625, 509 309 848,

e-mail czystepowietrze@um.pabianice.pl