Dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej na urządzenie nowoczesnych pracowni w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Projekt obejmuje również dostosowanie kwalifikacji kadry nauczycieli do obsługi pracowni multimedialnych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 159 pracowni multimedialnych w szkołach różnego szczebla (podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych), oraz wyposażenie sal w nowoczesne materiały dydaktyczne, tj. zestawy lekcji multimedialnych.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 9 jednostek samorządu terytorialnego z terenów powiatu pabianickiego i łódzkiego wschodniego (gmina Konstantynów Łódzki, Starostwo Powiatowe w Pabianicach, gmina Rzgów, gmina Lutomiersk, gmina Dobroń, gmina Ksawerów, gmina Dłutów, gmina Pabianice, gmina miejska Pabianice).
 

Złożono 116 wniosków na łączną kwotę 505 mln zł. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej przeszło 65 wniosków (w tym 59 wniosków o rozbudowę infrastruktury a 6 niebudowlanych – w tym nasz). Po ocenie merytorycznej 53 wnioski znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania. Jednak ze względu na wyczerpanie się alokacji, dofinansowanie otrzyma tylko 16 wniosków, wśród których na 8. pozycji znalazł się nasz wniosek. Był to jedyny projekt partnerski. Wartość projektu: 1.857.299 zł.