40 sztuk kupionych przez magistrat pochodzi z drugiej edycji programu. 8 kolejnych z postępowania uzupełniającego po pierwszej, kwietniowej edycji. Sprzęt pozostanie do użytku w szkołach.

- Komputery zostaną przekazane do końca wakacji. Dyrektorzy poszczególnych placówek zdecydują o rozdzieleniu i wykorzystaniu ich według potrzeb – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Kwota, o jaką miasto wnioskowało w pierwszej edycji programu, wynosiła 100 tys. złotych. W kolejnej o 15 tysięcy złotych więcej.

„Zdalna szkoła” to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.