Za upiększanie terenów zielonych zapłaci Urząd Miejski. Jak to możliwe? Trzy wspólnoty zgłosiły się do programu „Pabianickie zielone podwórka”. Prezydent Grzegorz Mackiewicz podpisał już z nimi umowy. Są to: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ostatniej 19, Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 131/133 i Wspólnota Mieszkaniowa Grota-Roweckiego 24.
 
Program „Pabianickie zielone podwórka” powstał, żeby poprawić estetykę otoczenia budynków wspólnot mieszkaniowych i zagospodarować teren (będący własnością miasta) według pomysłu mieszkańców. 
 
Wspólnoty przy Ostatniej i Moniuszki zaproponowały urządzenie zieleni, więc będą nowe nasadzenia ozdobnych krzewów i klomby. 
 
- Przy Moniuszki chodnik z płyt przy wejściach do klatek schodowych zastąpi kostka – informuje Katarzyna Kilańska, administrator Wspólnoty.
 
Blok przy Ostatniej wzbogaci się o krzewy i kolby od strony zachodniej. Pas klombów będzie się rozciągał od Robotniczej do Moniuszki.
 
- W przyszłym roku ten blok przejdzie termomodernizację. Nowa elewacja będzie szara z żółtymi elementami. Gdy skończymy prace, przyda się nowy chodnik z kostki i klomby kwiatowe – wyjaśnia Przemysław Stawiarz, zarządca nieruchomościami w DOMex.
 
Siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci mają stanąć przy Grota-Roweckiego (przy Rossmannie). Obok zostaną posadzone krzewy i kwiaty. 
 
- Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy, który do końca roku opracuje dokumentację złożonych projektów – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.
 
To pierwsza edycja programu „Zielone podwórka” w mieście. Powstał z inicjatywy Koalicyjnego Klubu Radnych Pabianice. Zasady realizacji programu radni uchwalili na sesji w czerwcu, pod koniec lipca przyjmowane były wnioski beneficjentów. Na realizację pierwszej edycji programu przeznaczono w tegorocznym budżecie 150.000 zł, przy czym kosztorysy określą ostateczne kwoty dofinansowania dla wspólnot.