Od dziś w centrum miasta na rowerzystów czyhać będą strażnicy miejscy.

- Dostajemy wiele skarg na rowerzystów szybko jeżdżących chodnikami, szczególnie na odcinku od Urzędu Miejskiego do Warszawskiej – wyjaśnia Tomasz Makrocki, komendant SM. - Poza tym wkrótce w mieście pojawią się stacje rowerowe, więc cyklistów pewnie przybędzie.

Okolicę patrolować będzie 4 strażników. Przyjrzą się tym  cyklistom, którzy łamią rzepisy, Nie skupią się jednak głównie na karaniu popełnianych wykroczeń.

- Będziemy pouczać takich rowerzystów. Dostaną do rozwiązania krótki test na temat wiedzy o przepisach. Funkcjonariusze wręczą im również ulotki informacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z roweru – dodaje komendant.

Akcja zaczęła się dziś o godzinie 11.00. Potrwa przez 3 dni.

Przypominamy, że korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Co sądzicie o akcji pabianickich strażników?