Od 1 czerwca nastąpią zmiany w obsłudze mieszkańców w Urzędzie Stanu Cywilnego. Poniedziałki zostaną wyłączone z obsługi - wyjątkiem będzie sporządzanie aktów zgonu na podstawie karty zgonu. Akty zgonu będą sporządzane codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., pt. 8.00 – 16.00, wt. 8.00 – 17.00, pt. 8.00 – 15.00). Od wtorku do piątku będą sporządzane akty urodzenia i akty małżeństwa oraz wydawane odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony).

W marcu ubiegłego roku wprowadzony został elektroniczny systemu rejestracji aktów stanu cywilnego, jeden dla wszystkich USC w Polsce. Wszystkie urodzenia, zgony i małżeństwa w Pabianicach od razu wpisywane są do ogólnopolskiej bazy. Zaletą systemu jest to, że odpis dokumentu z elektronicznego rejestru można odebrać w dowolnym USC w kraju. Niestety, nie dość sprawnie działa aplikacja, która służy urzędom do wprowadzenia danych do centralnego rejestru.

- Wolno trwa przetwarzanie danych, system często zawiesza się, a to wydłuża czas obsługi jednego mieszkańca – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Zwiększają się również zaległości w dodatkowych czynnościach wykonywanych przez pracowników USC, które są wymagane przez nowy system, a nie są związane z bezpośrednią obsługą interesantów.

Czynności te podlegają bieżącej kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz MSWiA i dlatego muszą być niezwłocznie rejestrowane w systemie. 

Na kolejki po akt zgonu w USC w Pabianicach skarżył się nam Czytelnik : http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/kolejka-po-akt-zgonu.html