W Urzędzie Gminy w Dobroniu podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych, w ramach którego przez kilka miesięcy mieszkańcy gminy będą mieli więcej patroli policyjnych. Jest to już kolejne tego typu porozumienie podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi.

Dokument podpisali komendant KPP w Pabianicach - mł. insp. Piotr Beczkowski oraz wójt gminy Dobroń - Robert Jarzębak.
Umowa będzie obowiązywać do 9 października tego roku na terenie gminy Dobroń, a jej rozpoczęcie przypadnie 18 czerwca, podczas zabezpieczenia Dni Dobronia. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dobroń zadaniem funkcjonariuszy będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.