Od 4 kwietnia do 15 maja potrwa obowiązkowa wiosenna deratyzacja miasta.

Deratyzacja będzie polegać na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

Deratyzację powinni przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości.

- Mają oni obowiązek przed wyłożeniem preparatów do zwalczania gryzoni usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Dodatkowo zobowiązuje się wszystkich wykładających preparaty do deratyzacji do umieszczenia w miejscu wyłożenia ostrzeżenia o treści: „UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni (tu nazwa)! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”, stałego uzupełniania trutek, uprzątnięcia padłych gryzoni i przekazania ich do utylizacji, usunięcia trutek po upływie terminu deratyzacji.

Deratyzacja z pewnością się przyda, bo szczury zaczęły już pojawiać się w naszych domach. Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/szczury-w-naszych-domach.html

Akcja potrwa od 4 kwietnia do 15 maja. Na tak szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

- Nadzorować ją będzie Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM – mogą poprosić np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne – dodaje Klimek. - Ważne, żeby akcja odbyła się w całych Pabianicach jednocześnie.

Deratyzacja będzie przeprowadzona również na bulwarach oraz na skwerze przy ul. Szarych Szeregów.Tam założone zostaną podziemne pułapki.