Jeszcze w tym tygodniu będzie konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. Mackiewicz zwolnił Andrzeja Wojkowskiego w styczniu. O co poszło? Komendant wbrew zakazowi prezydenta wystawiał na ulice fotoradar. 

Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/mackiewicz-zwolnil-komendanta.html

Wojkowski wystąpił do Sądu Pracy. Jego zdaniem wypowiedzenie umowy było bezpodstawne, dlatego domaga się przywrócenia do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku. Twierdzi, że prezydent nie miał prawa zabronić mu wystawiania fotoradaru, bo to Komenda Powiatowa Policji ustala miejsce i czas wystawiania fotoradaru. 

- Pozew wpłynął do Urzędu Miejskiego 26 marca. Termin posiedzenia nie został wyznaczony. Urząd szykuje odpowiedź na pozew - informuje Aneta Klimek, rzecznik urzędu.

Zgłoszenia do konkursu będzie można składać do 20 kwietnia. Wynagrodzenie zasadnicze komendanta będzie wynosić od 3.400 do 4.000 zł brutto.