W Straży Miejskiej w Pabianicach wolne są cztery etaty na stanowisko aplikanta. To praca w terenie, w prewencji.

- Chcemy przenieść tych starszych pracowników do obsługi monitoringu. Ktoś musi ich zastąpić – wyjaśnia Tomasz Makrocki, komendant SM.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty, dostanie umowę o pracę na 12 miesięcy. W tym czasie odbędzie też podstawowe szkolenie, zakończone egzaminem. Kolejna umowa będzie na czas określony nie dłuższy niż 3 lata lub już na czas nieokreślony

Na początku szeregowy strażnik dostanie najniższą krajową. To jest 2.250 zł brutto (1.634 zł „na rękę”).

Zobacz też: Straży Miejskiej zazdroszczą nam okoliczne gminy. Dlaczego?

- Na szczęście, zmienił się trochę system wynagradzania. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tej początkowej stawki, ale później zmienia się perspektywa zarobków – wyjaśnia komendant.

Po przejściu szkolenia podstawowego (po pół roku) strażnik dostanie już o około 200 złotych więcej. Każdy awans na wyższe stopnie lub zmiany stanowisk wiążą się z podwyżkami.

- Poza tym praca jest ciekawa, pełna wyzwań – zachęca Makrocki.

Podstawowe wymogi, jakie trzeba spełnić na to stanowisko, to: obywatelstwo polskie, ukończony 21. rok życia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym (osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym), wykształcenie średnie, znajomość ustawy o strażach gminnych.

Aplikować można do 25 lutego do godz. 12.00 poprzez złożenie dokumentów w Referacie Spraw Pracowniczych (pok. 36 w Urzędzie Miejskim), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”. OGŁOSZENIE