Jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki na ubezpieczenia społeczne? Co zrobić, kiedy okaże się, że naszych dzieci, zgłoszonych wcześniej do ubezpieczenia zdrowotnego, nie możemy zarejestrować do lekarza? Czym różni się konto emerytalne w ZUS od subkonta – na te i podobne pytania spróbują odpowiedzieć eksperci ZUS podczas kolejnych Dni Ubezpieczonego. Od 6 do 10 października ZUS zaprasza do inspektoratu przy ul. Kościuszki.

Po co ZUS organizuje Dni Ubezpieczonego?

- Po to, aby ci wszyscy, którzy niekoniecznie na co dzień pamiętają, że są ubezpieczeni w ZUS, mieli okazję czegoś ważnego się dowiedzieć, porozmawiać z ekspertami, dopytać. Nasi świadczeniobiorcy – emeryci, renciści oraz nasi płatnicy składek, czyli przedsiębiorcy mają zazwyczaj częsty kontakt z Zakładem, wiedzą, jak i gdzie korzystać z usług ubezpieczyciela, natomiast osoby tylko ubezpieczone w ZUS i pracujące np. na umowę o pracę – niekoniecznie – mówi Ewa Kosowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Dni Ubezpieczonego jest subkonto w ZUS, prowadzone w ramach konta ubezpieczonego.

Na wyznaczonych stanowiskach w sali obsługi klienta w inspektoracie ZUS w Pabianicach czekać będą codziennie eksperci ZUS, dodatkowo w wyznaczone dni w godz. 10.00-14.00 dyżurować będą również przedstawiciele z zaproszonych instytucji: środa, 8 października, przedstawiciel z Urzędu Skarbowego, czwartek 9 października, przedstawiciel z Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach Dni Ubezpieczonego 7 i 8 października w godzinach 9.00–13.00 w inspektoracie w Pabianicach będzie można również oglądać prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych z Pabianic.

Dodatkowo przez cały tydzień pod numerem telefonu (43) 825 49 92 w godzinach 10.00 -12.00 dyżurować będą eksperci ZUS, którzy będą odpowiadać na pytania z następujących obszarów tematycznych:poniedziałek 6 października - Konto w ZUS oraz zasady zgłaszania i podlegania ubezpieczeniom społecznym z różnych tytułów;wtorek 7 października - Praca w kraju i za granicą a podleganie ubezpieczeniom społecznym; środa 8 października - Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin; czwartek 9 października - Zasady nabywania prawa do emerytur kapitałowych;piątek 10 październik - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Z myślą o ubezpieczonych zostały przygotowane specjalne tematyczne ulotki, które będą dostępne w salach obsługi klientów we wszystkich jednostkach.