Do pabianickich podstawówek w tym roku będzie przyjętych ok. 700-750 dzieci. Jest to liczba porównywalna do lat ubiegłych. Będą to siedmiolatki i druga połowa rocznika sześciolatków, czyli dzieci urodzone od końca czerwca do grudnia 2008 roku.

- Dopiero wtedy będziemy szacować, ile otworzymy pierwszych klas, w której szkole. Zobaczymy, ile dzieci brakuje w klasach, czy będziemy przyjmować dzieci spoza rejonu – tłumaczy Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Do 31 marca szkoła przyjmuje wnioski rodziców dzieci mieszkających poza rejonem.

- Takie sytuacje, że dzieci z Bugaju chodzą do szkoły w centrum czy odwrotnie, zdarzają się. Nie jest to jednak masowe zjawisko – tłumaczy Boryń. - Raczej rodzice nie mieli problemów z zapisaniem dziecka do placówki spoza obwodu.

Do 25 kwietnia listy dzieci przyjętych będą wywieszone w szkołach.