W II LO nie zdało 10 maturzystów na 155 piszących. 8 oblało matmę, 2 język polski. Wszyscy mogą podejść do poprawki. Języki obce zdało 100 procent maturzystów.

- Nie ma co ukrywać, że matura poszła gorzej niż w latach ubiegłych – mówi Krzysztof Zajda, dyrektor II LO. - Średnia szkoły wynosi 62,26 procent. Dobrze wypadły według mnie przedmioty dodatkowe, przede wszystkim fizyka.

W I Liceum Ogólnokształcącym definitywnie oblały trzy osoby, w tym jedna, która na maturę się spóźniła.

- W tej sytuacji nie mogła już podejść do egzaminu – powiedziała Alicja Bujacz, dyrektorka I LO. - Będzie to mogła zrobić dopiero za rok.

Tutaj do matury podeszło 164 uczniów. Najgorzej poszła matematyka. Nie zdało dziesięciu. Język polski zdało 97 proc maturzystów, a angielski 99,4 proc.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego:

- jęz. polski – ustny - 100%, pisemny - 97%, 

- jez. angielski - ustny - 98,16%, pisemny - 99,4% (1 os. nie zgłosiła się),

- język niemiecki - 100%,

- matematyka - 93,9%.

 

II LO im. Królowej Jadwigi:

Maturę zdawało 155 osób. 

Nie zdało - j. polski 2 osoby - 1,29%  (zdało 98,71%).

Nie zdało - matematyka 8 osób - 5,16% (zdało 94,84%).

Języki obce - zdało 100%.

 

Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim:

j. polski 13%  (zdało 87%),

j. ang 3,3%  (zdało 96,7),

matematyka 27% (zdało73 %).

 

]Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego:

j. polski - 88,5 %,

matematyka - 69.3 %,

j. obcy - 90,4 %.

 

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego:

zdawalność matur (%)  w technikum 82,60%

                                      j. polski pisemny – 89,13%

                                      j. polski ustny – 95,65 %

                                       matematyka – 91,3 %

                                      j. angielski ustny – 95,65%

                                      j. niemiecki   - 100 %

zdawalność matur (%) w technikum: zdało 38, poprawki 4, nie zdało 4

 zdawalność matur ( %) w liceum profilowanym 60,69%

                                      j. polski pisemny – 96,96%

                                      j. polski ustny – 96,96 %

                                       matematyka – 69,69 %

                                      j. angielski ustny – 87,87%

                                      j. angielski pisemny – 93,93 %

                                      j. niemiecki   - 100 %

zdawalność matur (%) w liceum profilowanym: zdało 20, poprawki 8, nie zdało 5

 

Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic:

język polski pisemny - 92,41 %, ustny - 97,44 % ,

język obcy pisemny - 91,14 %, ustny -  96,20 %,

matematyka pisemny - 60,76 %.