Wnioski można składać do 15 czerwca do godz. 12.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, II piętro, pok. 21. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej https://um.pabianice.pl/.

- Wspólnoty mogą starać się o dofinansowanie urządzenia zieleni, w tym: budowy lub remontu ciągów pieszych, zakupu i montażu małej architektury, lub urządzenia placów zabaw i małych siłowni plenerowych - wymienia Aneta Klimek, rzecznik UM. - Objęta wnioskiem nieruchomość musi należeć do miasta. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. całkowitych kosztów realizacji inwestycji, maksymalnie do 50 tys. zł brutto. Oceniana będzie innowacyjność zgłoszonego projektu, zaoferowany przez wnioskodawcę udział finansowy i kolejność zgłoszeń. Na realizację programu miasto przeznaczyło 150 tys. zł.

W pierwszej edycji programu  „Pabianickie zielone podwórka” wzięły udział trzy wspólnoty. Przy ul. Ostatniej19 urządzono zieleń. Między blokami przy ul. "Grota" Roweckiego 24 powstał plac zabaw i siłownia plenerowa (na dniach będzie odbiór techniczny inwestycji). Trzeci adres to Moniuszki 131/133, gdzie zostanie urządzona zieleń wokół bloków i położony nowy chodnik z kostki – wykonawca ma rozpocząć prace w tym tygodniu. Piszemy o tym TUTAJ