Jest obsada 4 komisji wyborczych w naszym mieście. Co z pozostałymi 25 komisjami?

Wybory prezydenckie mają być korespondencyjne, ale mimo to trwają przygotowania do „normalnego” głosowania. Do momentu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, do pracy w komisjach zgłosiło się 15 kandydatów. Do 29 komisji (26 obwodów głosowania i 3 odrębne w szpitalu i domach opieki społecznej) na terenie miasta potrzeba minimum po 5 osób. Podczas wcześniejszych wyborów w komisjach pracowało około 300 osób. Ostatniego dnia zgłaszania kandydatów, czyli 9 kwietnia, Prawo i Sprawiedliwość (i tylko ta partia) zgłosiło 45 osób.

- Z tych piętnastu osób większość zrezygnowała. Dostaliśmy też informację z domów pomocy społecznej, w których podczas minionych wyborów były komisje wyborcze, że w obecnej sytuacji nie mogą zorganizować lokali wyborczych – mówi Paweł Rózga, sekretarz miasta, pełnomocnik wyborczy w Pabianicach. - Ze  zgłoszonych  kandydatów zdołano utworzyć cztery komisje wyborcze w minimalnym składzie. Pozostałe osoby zadeklarowały pracę w innych komisjach, tak że ich składy były za małe.

Komisarz wyborczy w Łodzi postanowieniem z 20 kwietnia tego roku powołał obwodowe komisje wyborcze w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łaskiej 86 w składzie:

1. Mateusz Tadeusz Bagrowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Pabianice

2. Aleksander Krystian Jóźwik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Pabianice

3. Bartosz Marcin Kawecki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Pabianice

4. Bartosz Przychodniak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Pabianice

5. Elżbieta Szczepańska-Żebrowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pabianice.

W Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61, w składzie:

1. Joanna Aleksandra Bednarska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Pabianice

2. Ireneusz Jan Bendkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kudrowice

3. Agata Zofia Kołacz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Pabianice

4. Katarzyna Agnieszka Kowalczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pabianice,

5. Bartłomiej Woźniak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pabianice.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Moniuszki 132, w składzie:

1. Marcin Jacek Baś, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Pabianice

2. Monika Ewa Frączkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Pabianice

3. Łukasz Sebastian Minda, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Pabianice

4. Michał Daniel Szczepański, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Pabianice

5. Jacek Włodarczewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Pabianice

W Młodzieżowym Dom Kultury przy ul Pułaskiego 38, w składzie:

1. Jarosław Grzegorz Gałązka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Pabianice

2. Wiktor Jałocha, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Pabianice

3. Adrian Mateusz Ulański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Pabianice

4. Marzena Zawodzińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROLANDA DUBOWSKIEGO, zam. Pabianice

5. Dorota Ziętala, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Pabianice