Po raz pierwszy w Przedszkolu Miejskim nr 12 zorganizowano Światowy Dzień Wody. Maluchy przygotowywały się do tego przez cały poprzedzający tydzień. We wszystkich grupach dzieci zgłębiały wiedzę na temat wody, jej wykorzystania, przyczyn i skutków zanieczyszczenia oraz sposobów jej oczyszczania i ochrony. Przedszkolaki wykonały mnóstwo doświadczeń z wodą, poznając przez to jej właściwości.
Tego dnia wszystkie dzieci były ubrane na niebiesko. Wzięły udział w konkursie wiedzy o wodzie. Podsumowaniem konkursu było wykonanie przez każdą grupę plakatu na tematy: Podwodny świat, Do czego potrzebna jest woda, Wycieczka do parku wodnego, Woda jako źródło transportu.
Obchody Światowego Dnia Wody wpiszą się na stałe w kalendarz imprez tego przedszkola.