Maraton z przedmiotów obowiązkowych potrwa 3 dni. Później będą egzaminy dodatkowe.

Zaczęli pisać punktualnie o 9.00. Najwięcej maturzystów jest w I Liceum Ogólnokształcącym – 145. W II LO jest ich 134. W Zespole Szkół nr 2 maturę zdaje 93 absolwentów, w ZS nr 3 – 92, a w ZS nr 1 – 50. Najmniej jest ich w Liceum im. św. Wincentego a'Paulo – 4.

Absolwenci liceów zdają egzamin maturalny na nowych zasadach. Ci, którzy kończyli technikum i szli starym programem, piszą tzw. starą maturę. Niezależnie od tego, na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy na poziomie podstawowym. Kto chce, może zdawać maturę rozszerzoną. Ci, którzy zdają nową maturę, muszą też przystąpić obowiązkowo do wybranego przedmiotu dodatkowego. Maksymalnie mogą zdawać cztery przedmioty.

Dzisiaj maturzyści piszą język polski, jutro matematykę, a pojutrze język obcy.

Później zaczną się egzaminy ustne. Każda szkoła sama ustala harmonogram. 

Aby zdać maturę, muszę uzyskać minimum 30 procent.