Udział w nim mogą wziąć uczniowie z szóstych klas szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów. Trasa rajdu liczy 3,5 kilometra. Uczestnicy na tym odcinku będą musieli zmierzyć się z licznymi zadaniami, które będą odpowiednio punktowane. Każde z nich poświęcone będzie ekologii. Dodatkowym punktowanym elementem imprezy jest obowiązkowa zbiórka na terenie szkoły szklanych butelek. Ta szkoła, która uzbiera ich najwięcej, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Na starcie każda drużyna, która powinna składać się z dziesięciu osób, dostanie opis trasy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. W tych miejscach zawodnicy otrzymają koperty z zadaniami. Rajd zaplanowano na wtorek, 20 kwietnia.
Nagrody dla najlepszych uczestników funduje Eko – Region.