650 uczniów ze szkół gimnazjalnych pisze egzamin. We wtorek sprawdzają wiedzę humanistyczną, w środę napiszą egzamin matematyczno-przyrodniczy, a w czwartek z języka obcego. 

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw rozwiązują zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie z języka polskiego. 
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wynik będzie miał wpływ na to, do jakiej szkoły się dostaną.