Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 67 uczniów z pięciu szkół powiatu. Pierwsze miejsce zajął Piotr Wajman ze Szkoły Podstawowej nr 17, drugie - Patrycja Włodarczyk (SP 3), trzecie - Jan Sztranek (SP 3).

Konkurs został przeprowadzony za pośrednictwem platformy e-learningowej PODNiDM. Dzięki temu w konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Jedynym ograniczeniem była liczba stanowisk komputerowych, które posiada szkoła, gdyż konkurs odbył się online w podanym terminie i czasie. Konkurs przygotował i przeprowadził Janusz Koźlenko – doradca metodyczny PODNiDM.