Pisanka powinna być naturalnie barwiona, np. za pomocą łupin z cebuli, soku z buraków czy liści szpinaku. Może być wyklejona motywami roślinnymi albo ziarnami lub też wydrapana. Pisanka nie może być surowym jajkiem.

Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych: 5-10 lat, 11-17 lat oraz od 18 lat.

Pisankę wraz z metryczką oraz czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania ze strony mokpabianice.eu) należy dostarczyć do sekretariatu MOK-u (ul. Kościuszki 14) do 28 marca.