Ilu maturzystów zdawało? Zespół Szkół nr 1 – 43, ZS 2 – 88, ZS 3 – 63, I Liceum Ogólnokształcące – 143, II LO – 135. Kilkunastu z nich to drugoroczni, czyli ci, którym nie poszło rok temu.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego. W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany był w dwóch formułach - w nowej zdawali go tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, a w starej tegoroczni absolwenci techników.

Aby zdać, trzeba było zdobyć 30 procent. Udało się większości. O wiele lepiej matura wypadła w liceach ogólnokształcących, niż w szkołach wielozawodowych.

Do matury w Pabianicach łącznie przystąpiło 481 maturzystów. Nie zdało 56. Większość będzie miała jednak szansę poprawić się w sierpniu.

- Dotyczy to tych osób, które nie zdały jednego przedmiotu. Jeśli ktoś nie zdał z kilku, to będzie mógł podejść ponownie do matury, ale dopiero za rok – informuje Wenne.

Po trzy osoby nie zdały w: II LO, ZS 1 i ZS 3. Po jednej osobie nie zdało w I LO i ZS 2. Poprawki w sierpniu będą w każdej szkole. W I LO – 2, w II LO – 13, w LO Konstantynów – 3, w ZS 1 – 9, w ZS 2 - 5 i w ZS 3 - 13.

Pabianiccy licealiści osiągnęli z języka polskiego średnio 68,2 proc., z angielskiego 78,3 proc., z matematyki 60,0 proc.

Uczniowie techników mają średni wynik z języka polskiego 61,6 proc., z angielskiego 68 proc., z matematyki 45,6 proc.

27 osób zdawało język niemiecki. Licealiści zdobyli 79,7 proc., a uczniowie techników 52,6 proc. Jedna osoba zdawała hiszpański. Zdobyła 98 proc.