"Marzenie o Nauce" to program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży o niższym poziomie zamożności, pochodzącej z terenów wiejskich. Stypendystami programu "Marzenie o Nauce" mogą zostać uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do liceum wskazanego przez EFC. Kandydaci muszą ukończyć pierwszy semestr nauki ze średnią ocen min. 4,75, bądź mieć na koncie tytułu finalisty lub laureata olimpiad kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 840 zł netto miesięcznie.

Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://www.efc.edu.pl. Ostateczny termin upływa 31 marca! Wyniki pierwszej fazy naboru będą znane 9 kwietnia. W ramach drugiego etapu rekrutacji kandydat odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z regionalnym koordynatorem EFC.