Następnie wystarczy nakręcić 30-sekundowy spot, promujący bezpieczne przebywanie w wodzie i nad wodą. Spot może być wykonany przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, itp. Należy go przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

Organizatorzy czekają na prace do 1 września. Szczegółowe informacje oraz regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.