Ruszyła siódma edycja europejskiego konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores. Szkoły ponadgimnazjalne, które chcą zgłosić swój udział, mają czas na rejestrację do 20 października. Zadaniem uczestników będzie przetłumaczenie jednostronicowego tekstu z dowolnego języka urzędowego UE na dowolny inny – młodzi tłumacze będą mogli wybierać spośród 576 kombinacji. Po raz pierwszy wśród dostępnych języków jest chorwacki.

 

Rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli, dlatego tegoroczne teksty będą poświęcone obywatelstwu unijnemu - korzyściom, jakie daje konsumentom, studentom, pracownikom i innym uczestnikom życia publicznego.

 

Konkurs Juvenes Translatores zostanie przeprowadzony w wybranych szkołach 28 listopada 2013 r., wszędzie o tej samej godzinie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 1996 roku. Ze względu na ograniczenia organizacyjne, spośród wszystkich szkół zgłoszonych do udziału w konkursie wybranych zostanie w drodze losowania ponad 760 szkół, w tym 51 placówek z Polski. Każda z nich będzie mogła zgłosić do udziału w konkursie od 2 do 5 uczniów.

 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez tłumaczy Komisji Europejskiej, którzy wybiorą po jednym zwycięzcy z każdego kraju. W kwietniu 2014 r. najlepsi młodzi tłumacze zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród.

 

Do udziału w konkursie zgłaszają się szkoły, a nie indywidualni uczniowie. Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie konkursu (formularz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, w tym po raz pierwszy w języku chorwackim).

 

Dodatkowe informacje:

 

Strona internetowa konkursu: ec.europa.eu/translatores

Facebook.com/translatores

https://twitter.com/translatores

Blog dla nauczycieli dotyczący konkursu: http://blogs.ec.europa.eu/translatores/

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń: ec.europa.eu/dgs/translation

strona internetowa komisarz Vassiliou

Twitter @VassiliouEU