Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny odbyło się 30 października o godz. 16.00.
Do ślubowania przystąpiło 41 pierwszaków. 


Po uroczystym ślubowaniu dyrektor Bożena Włodarczyk wielkim ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia.

Pierwszoklasiści po raz pierwszy ślubowali na sztandar szkoły. Wychowawczynie klas pierwszych: Agnieszka Góral i Krystyna Laśkiewicz wręczyły wychowankom legitymacje szkolne.

Pierwszoklasiści zaprezentowali zdolności recytatorskie i wokalne. Na zakończenie wystąpił szkolny zespół taneczny oraz uczennica Milena Adamczewska w pokazie gimnastyki artystycznej.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.