„Na Rodzinę Można Liczyć” to ogólnopolski program stypendialny, prowadzony przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja. Zebrane w ramach akcji środki trafiają do uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, chcą rozwijać zainteresowania, pasje oraz talenty, a przede wszystkim angażują się społecznie. W ramach zeszłorocznej akcji wsparcie otrzymało 14 uczniów z województwa łódzkiego. Uczniowie wybierani są spośród szkół, które zgłoszą się do programu. Rekrutacja placówek potrwa jeszcze tylko do 4 września.

Jak się zgłosić?

Wybór uczniów, którzy otrzymują stypendia w ramach programu „Na Rodzinę Można Liczyć”, przebiega w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest rekrutacja szkół, które w tym roku mogą zgłaszać się za pomocą formularza on-line do 4 września. Fundacja wybiera placówki między innymi na podstawie ich zaangażowania w promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za społeczność lokalną i działalności na jej rzecz. Lista zakwalifikowanych do programu szkół zostanie ogłoszona na stronie programu 11 września 2015 r.

Drugi etap to wybór przez szkoły spośród swoich uczniów przyszłych stypendystów. Uczniowie będą mogli zgłaszać swoje kandydatury do szkolnego koordynatora programu od 11 do 30 września.

Warunki uczestnictwa w programie „Na Rodzinę Można Liczyć” dla szkół oraz procedura ubiegania się o stypendia można znaleźć na stronie www.IKEA.pl/stypendia.