W spotkaniu wzięli udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką ks. Adama Pieńkowskiego i Bożeny Kubiak-Skiby, nauczycielki wiedzy o kulturze. Zobaczyli palmy robione w różnych zakątkach Polski.

- W kraju organizowane są konkursy na najwyższą palmę. Ciekawe, że palmy są stawiane do pionu specjalnym wyciągnikiem – mówi Patryk Gitner.

Młodzież uczyła się robić świąteczne wycinanki.

- Jak już raz wyjdzie, to potem jest łatwo – mówi Ola Iwańska.

Prace zostały na pamiątkę w bibliotece pedagogicznej. Będzie je można zobaczyć w maju i czerwcu.

Spotkanie z młodzieżą zorganizowano w ramach cyklu „Wiedza o kulturze” prowadzonego przez bibliotekę. Odbyły się już spotkania o tradycjach bożonarodzeniowych, o zwyczajach andrzejkowych i o etymologii imion.