Uczniowie musieli wykazać się znajomością: geografii i historii Polski, najważniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej, tematyki integracji Polski z Unią Europejską, korzyści Polski z przystąpienia do UE oraz wiedzą o UE i jej symbolach. A wszystkie te wiadomości musiały wykraczać daleko poza program gimnazjum.

Wszystkie trzy miejsca w konkursie zajęły reprezentacje Gimnazjum nr 1. Najlepsi byli: Andrzej Borzyński, Marcin Muszyński i Klaudia Oset (opiekun Piotr Szymczak). Tuż za nimi: Kacper Płusa, Rafał Maciaszczyk i Jakub Ransz (opiekun Katarzyna Foszpańczyk), a na trzecim miejscu - Kinga Góralczyk, Katarzyna Adler i Zuzanna Frąckowicz (opiekun Piotr Szymczak).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i materiały informacyjne o Unii Europejskiej.

XV Gimnazjadę Europejską pod hasłem „Polska w Unii Europejskiej” zorganizował Klub Europejski działający w Gimnazjum nr 3 pod opieką Urszuli Dzwonnik, Barbary Grzesiak i Jolanty Marczuk.