W swoich pracach, które stworzyły z pomocą rodziców, przedstawiły piękno mórz i oceanów. Ponieważ wszystkie prace były niezwykłe, wszystkie przedszkolaki dostały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dzień wcześniej dzieciaki z „trójki” uczestniczyły w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła pt. „Po co komu woda?”. Odpowiadały na pytania: „skąd bierze się woda?”, „do czego jest potrzebna?” i wiele innych. Zrozumiały, że zasoby wody pitnej na Ziemi wciąż maleją i dlatego trzeba ją oszczędzać. Poznały również sposoby oszczędzania wody.