Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla uczniów klas piątych „ Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE” (ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

- Program ten ma na celu uczulić uczniów na problemy ochrony środowiska, podnieść ich świadomość ekologiczną oraz za pośrednictwem dzieci uświadomić dorosłym potrzebę oddawania elektrośmieci do odpowiednich punktów - wyjaśnia Agnieszka Prusisz.

29 marca (poniedziałek) w godzinach 8.00 – 15.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku (ul. 9 Maja 12) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod hasłem: „Przynieś z mieszkania do punktu zbierania” .

- Korzyści będą obustronne, bo my pozbędziemy się niepotrzebnych, zalegających sprzętów, a środowisko nie zostanie zanieczyszczone - dodaje Prusisz.