21 czerwca w godzinach od 15.00 do 18.00 na orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 (Mokra 28/34) animatorzy sportu zorganizują imprezę sportową dla wszystkich mieszkańców. 
Mile widziany jest udział całych rodzin oraz dzieci w wieku od 10 lat. 
 
- Impreza będzie miała charakter sportowy, pełen różnych gier, zabaw, konkursów, dostosowanych do wieku uczestników - informuje Łukasz Stencel z Urzędu Miejskiego. - Każdy na pewno znajdzie konkurencję dla siebie. 
 
Dla uczestników przewidziane są nagrody, upominki, dyplomy i słodycze. Impreza odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Akademię Animatora, w której aktywny udział biorą nasi animatorzy sportu.
 
Tego dnia w całej Polsce odbędą się „Rodzinne Igrzyska na Orlikach”. Do udziału zgłosiło się już ponad 400 animatorów z całej Polski. Wspólnie animatorzy zorganizują dużą imprezę sportową w Polsce, która swoim zasięgiem sportowym obejmie lokalne społeczności w poszczególnych miastach, a każde miasto, które weźmie udział w tej akcji, będzie promowane w publikacjach i informacjach także ogólnopolskich.