31 maja (niedziela) o godzinie 11.00 na Stawach Stefańskiego w Łodzi (na terenie Rudy Pabianickiej pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową) odbędzie się inauguracja sezonu żeglarskiego 2009. W programie między innymi: pokaz ratownictwa wodnego WOPR i regaty klasy OPTYMIST.
W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele pabianickich klubów żeglarskich i drużyn harcerskich.
Impreza jest ściśle połączona z powstaniem Grupy Inicjatywnej Ożywienia Rudy. Jej cel mieści się już w samej nazwie grupy. Członkowie GIOR-u chcą, by Park 1 Maja, na którym mieszczą się Stawy Stefańskiego, stał się miejscem popularnym i atrakcyjnym. Jednym z pomysłów jego ożywienia jest ponowne wprowadzenie tam żagli.
- Chcemy przerwać błędne koło: nic się nie dzieje, bo jest małe zainteresowanie, a małe jest zainteresowanie, bo nic się nie dzieje – mówi Bogdan Chadryś z GIOR-u.
Podpisane zostały listy intencyjne między łódzkim klubem regatowym a klubami z Pabianic. Współpraca będzie polegała na: propagowaniu idei żeglarstwa oraz programu Junga&Kadet i poparciu inicjatywy wznowienia szkoleń żeglarskich na Stawach Stefańskiego w Łodzi.