Radni przyznali nagrody pieniężne za sukcesy sportowe. Najwięcej, po 1.400 zł dostaną Waldemar Sawosz - trener zapaśników PTC i Jerzy Woźniak z Uczniowskiego Klubu Sportowego Azymut.
Po 800 zł przyznano Przemysławowi Pawłowskiemu z Klubu Sportowego Zjednoczeni, Grzegorzowi Olszewskiemu z Pabianickiego Klubu Tenisowego i Włodzimierzowi Stawickiemu z Pabiksu.
500 zł dostanie Krzysztof Długosz - trener szachistów PTC. Nagrody w wysokości 300 zł przyznano: Przemysławowi Kłębowskiemu - PTC zapasy, Andrzejowi Dobroszkowi – PTC piłka nożna, Piotrowi Wittychowi – PKT, a także Jolancie Nowackiej, Marioli Szymańskiej, Alicji Stefańczyk, Sławomirowi Depcie - z Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki, oraz Mateuszowi Olejnikowi, Piotrowi Millerowi - z Pabiksu, Wojciechowi Kubiakowi i Piotrowi Urbaniakowi – z Uczniowskiego Klub Sportowego Włókniarz.
Nagrody rozdzielała komisja w składzie: Dariusz Wypych - wiceprezydent, Łukasz Stencel - koordynator do spraw sportu w Urzędzie Miejskim, radni: Małgorzata Biegajło, Tadeusz Feliksiński, Jarosław Łacwik, Karol Suchocki oraz Piotr Adamski – dyrektor MOSiR-u i szef rady sportu.