Dlaczego tak drogo? - wciąż dopytują zdenerwowani pasażerowie. Niewielu zdaje sobie sprawę, jakie taksówkarz musi ponosić koszty. By dowiedzieć się, jak kształtuje się cena za przejazd, trzeba zacząć od tego, czym w ogóle jest taksometr. 

Jak działa taksometr?

Taksometr to element niezbędny na wyposażeniu każdej taksówki. Jest to licznik, który oblicza całkowity koszt przejazdu na podstawie trzech różnych czynników: opłaty początkowej, opłaty za przejazd i opłaty postojowej. 

Pierwsza opłata naliczana jest od momentu, gdy pasażer zamknie drzwi. Zawiera ona również opłatę za pierwszy przejechany kilometr. Opłata za przejazd to naliczana zgodnie z aktualną taryfą stawka za każdy przejechany kilometr. I ostatnia – opłata postojowa,  to opłata naliczana za czas, przez jaki taksówka stoi w trakcie przejazdu.

Wysokość poszczególnych taryf jest ustalana odgórnie przez władze danego miasta, dlatego dla każdego miasta jest inna. Aby się o tym przekonać, wystarczy sprawdzić wycenę przejazdu przy użyciu aplikacji mytaxi – firmy, która świadczy swoje usługi w wielu polskich miastach. Po porównaniu poszczególnych wycen okaże się, że ceny za kilometr wahają się od 1,6 do 2,4 zł. Świadczy to o tym, co zostało wyżej powiedziane.

Składowe kosztów przewozu

Nietrudno jest oszacować, co składa się na całkowity koszt jazdy taksówką. Są to czynniki takie jak opłata na ZUS, VAT, PIT i marża dla kierowcy. Po stronie taksówkarza leży także obowiązek wykupienia pakietu ubezpieczeń dla taksówki (np. https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-insurance/), co też w mniejszym lub większym stopniu kształtuje całkowity koszt przejazdu. Zdarza się, że to korporacja zapewnia ubezpieczenie dla zrzeszonych taksówkarzy, tzw. ubezpieczenie dla flot (sprawdź tutaj: https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-fleet-insurance/), ale taksówkarz i tak musi odprowadzać z tego tytułu opłatę.

Obecnie ceny za przejazd taksówką nie należą do najniższych. Spekuluje się, że sytuacja ulegnie zmianie, gdy bardziej powszechne staną się samochody elektryczne. Wtedy jazda taksówką będzie bardziej opłacalna.