Ruszyła VI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego celem jest wyróżnienie policjantów w szczególny sposób działających na rzecz ochrony ofiar przestępstw przemocy domowej. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Zgłoszenia od osób indywidualnych, organizacji i instytucji (nie jednostek policji) można nadsyłać drogą elektroniczną do 31 maja 2013 r. wypełniając formularz na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, jak również na adres pocztowy: Niebieska Linia, ul. Korotyńskiego 1, 02-121 Warszawa, podając dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta oraz krótkie wyjaśnienie, dlaczego ten policjant zasługuje na wyróżnienie. Kandydatury, które wpłyną po tym terminie, nie przepadną, zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec czerwca 2013 r. Laureaci otrzymają nagrody z rąk komendanta głównego policji oraz organizatora konkursu - w lipcu 2013 r. podczas obchodów Dnia Policji.