Często nie da się tego wyrzuć w normalny sposób. W takich sytuacjach warto skorzystać z aplikacji smogowych, które za pomocą dokładnych pomiarów pokażą jakość powietrza w danej okolicy.

Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość zanieczyszczeń powietrza brało się z intensywnie rozwijającego się przemysłu. Liczne fabryki produkowały ogromne ilości szkodliwych substancji, które później dostawały się do atmosfery. Dzisiaj jednak nie stanowi to już tak dużego problemu. Na skutek licznych dyrektyw Unii Europejskiej większość fabryk musiała dostosować się do bardzo restrykcyjnych norm emisji spali do atmosfery. Dla władz z Brukseli walka z tak zwanym globalnym ociepleniem jest jednym z priorytetów programowych prowadzonej przez nich polityki. Dzięki restrykcyjnym normom narzucanym przez prawo oraz dysponowaniu odpowiednią technologią, większość dużych zakładów przemysłowych jest w stanie ograniczyć zanieczyszczanie powietrza do minimum. Nowoczesne instalacje są tak efektywne, że to atmosfery dostaje się poniżej 5% ogólnie wydzielanych substancji chemicznych. Reszta jest utylizowana w bezpieczny sposób. Tak naprawdę większość smogu pochodzi z dwóch źródeł. Mianowicie ze spalin pojazdów mechanicznych oraz z pieców zamontowanych w domach jednorodzinnych. W takich domach większość pieców jest przestarzała i nie spełnia dzisiejszych standardów. Aktualnie produkowane piece są tak efektywne, że mają nawet do 90% efektywności spalania, podczas gdy tradycyjne osiągają co najwyżej połowę tej liczby. Dlatego rządy regularnie zachęcają, aby inwestować w nowoczesne instalacje do ogrzewania domów. Drugi czynnikiem, który wpływa na jakość powietrza jest nie odpowiedni opał. Najmniej szkodliwych substancji wydziela się z gazu ziemnego, jednak jest on w Polsce mało popularny. Najbardziej popularnym paliwem opałowym jest zaś węgiel. Niestety często jest on słabej jakości, przez co ilość szkodliwych substancji chemicznych, które wydziela jest ogromna. Aby sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy, trzeba znaleźć odpowiednią aplikację smogową.

Kto tak naprawdę walczy ze smogiem

Prawdopodobnie gdyby Bruksela nie wymusiła na państwach członkowskich Unii Europejskiej restrykcyjnych norm, to problem ze smogiem byłby dużo większy. Aktualnie duże obiekty, takie jak fabryki czy elektrownie, nie stanowią praktycznie żadnego problemu. Aby całkowicie pozbyć się smogu, należy jednak przeprowadzić całkowitą modernizację infrastruktury grzewczej w prywatnych domach oraz poczekać na rozwój technologii, który umożliwi ograniczenie emisji spalin z pojazdów mechanicznych. Do tego czasu pozostaje regularnie korzystać z aplikacji smogowych, które dokładnie pokazują, kiedy można, a kiedy nie należy wychodzić z domu.

Jak chronić się przed smogiem samemu

Najlepszym rozwiązaniem uniknięcia powikłań wynikających z ekspozycji na smog jest niewychodzenie z domu, gdy według aplikacji smogowej jest go dużo w atmosferze. Jest to jest bardzo trudne organizacyjnie. Dlatego warto zainwestować w specjalistyczną maskę z filtrami.

Przy powstawaniu artykułu pomagali eksperci z firmy Airly.eu.