W końcu jej zasięg jest niezwykle szeroki, a wykorzystanie możliwości na zapewnienie atrakcyjnej formy pozwala skutecznie zwrócić uwagę klienta w stronę danej marki. Według ekspertów reklama w telewizji jest skuteczna nie tylko wtedy, gdy zawiera silne środki perswazyjne.

Nasz mózg rejestruje wiele rzeczy poza swoją świadomością, a one i tak posiadają wpływ na podejmowane przez nas wybory. Dlatego nawet podświadomie obejrzana reklama lub zasłyszane hasło reklamowe są w stanie rzutować na nasze wybory. Jako że w reklamie telewizyjnej obraz łączy się z dźwiękiem, ten rodzaj promocji już poprzez swoją naturę należy do najbardziej skutecznych.

Jedne z najważniejszych czynników

Na temat reklam telewizyjnych przeprowadzono wiele badań, których głównym obiektem zainteresowania był ich faktyczny wpływ na postawę konsumentów. Od lat wskazuje się na decydują rolę czynnika związanego z wywoływanie emocji w odbiorcach. To często one posiadają decydujący głos podczas naszych wyborów w sklepie. W związku z tym, skuteczna reklama powinna oddziaływać na emocje, jednak liczą się nie tylko poruszające ujęcia. Istotnym jest także czynnik związany z nasyceniem poszczególnych scen widokami lub działaniami o charakterze emocjonalnym. Jeżeli ilość elementów wywołujących emocje będzie zbyt duża lub będą one zbyt intensywne, wtedy reklama może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Skuteczne reklamy nie wywołują jedynie pozytywnych emocji – lęk czy niepokój pozwalają również trafić do konsumenta. Tym bardziej, jeżeli w reklamie przedstawiony zostanie również sposób na rozwiązanie lub zapobiegnięcie sytuacji, która wzbudza takie negatywne odczucia.

Pozostałe funkcje reklamy telewizyjnej

Reklama w telewizji pełni kilka ważnych odrębnych funkcji, chociaż wszystkie sprowadzają się do jednego: przekonania klienta do zakupu danego produktu. W tym celu pośrednio lub bezpośrednio wykorzystuje się reklamy o charakterze:

a) informacyjnym – jej zadaniem jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat istnienia danej marki,

b) wzmacniającym – wartościuje wybór klienta na tle innych, wskazuje na korzyści, jakie płyną z wybrania oferty danej marki,

c) pasywnym – gdy jest odpowiedzią na reklamę innej marki,

d) agresywnym – gdy sama stanowi wyzwanie dla innych firm działających na tym samym polu, co dana marka,

e) znaczeniowym – podkreśla pozycję marki na rynku, plasując ją wśród najlepszych, przypomina o doświadczeniu posiadanym przez daną firmę lub sukcesie rynkowym, jaki osiągnęła.

Pozytywne strony reklamy w telewizji

Promocja przeprowadzana za pomocą takich narzędzi jak np. film reklamowy należy do jednych z najbardziej efektywnych. W prosty sposób informuje klienta o ofercie danej marki, proponując mu zakup danej rzeczy wyraźnie i w atrakcyjnej formie. W końcu spoty reklamowe oglądane w telewizji są coraz bardziej interesujące i zawierają użyteczne informacje, a tym samym niosą realną wartość dla konsumenta. Ich ciekawa forma wizualna oraz dodanie odpowiedniej muzyki jest w stanie zawładnąć uwagą potencjalnych odbiorców. Dlatego ten rodzaj promocji będzie jeszcze długo wiódł prym pośród wszystkich innych metod na reklamę na tle innych.