Ulica Stefana Batorego – w latach 1796-1878 ta krótka ulica między Warszawską a Garncarską nazywana była ulicą Panny Marii. W latach 1878-1932 nosiło miano Szkolnej - od umiejscowionej w okolicach szkoły. W latach okupacji Niemcy „przechrzcili” ją na Maria Theresia Gasse, prawdopodobnie na cześć żyjącej w latach 1717-1780 córki cesarza Karola VI Habsburga. Po wojnie patronem ulicy został król Polski i wielki książę litewski Stefan Batory (1533-1586).