Ulica Stefana Wyszyńskiego – w latach 1927–1939 nosiła miano Skromnej i biegła od Zamkowej do Skłodowskiej. Jej nazwa wzięła się od niewielkiej długości tej uliczki. Na początku XX wieku okoliczny teren określano jako „glinianki”. Mieściło się na nim osiedle domków familijnych należących do zakładów Krusche–Ender. W czasie okupacji Niemcy przemianowali Skromną na Mariengasse, na cześć znajdującego się niedaleko kościoła Najświętszej Marii Panny. W latach 1964–1989(?) ówczesne władze „przechrzciły” Skromną na ulicę XX–lecia PRL. Po przemianach ustrojowych nazwę zmieniono na kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stefan Wyszyński – ur. 3 sierpnia 1901, zm. 28 maja 1981 – arcybiskup metropolita warszawsko–gnieźnieński, kardynał, prymas Polski. Miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża. 22 października 1978 uczestniczył w inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Przystąpił do homagium, czyli uroczystego złożenia przez kardynałów hołdu nowemu papieżowi. Gdy prymas Wyszyński całował papieża w pierścień, Jan Paweł II – na znak szacunku dla Wyszyńskiego – uniósł się z tronu, ucałował go w rękę i uścisnął.