Urząd Pracy podzielił pieniądze na różne formy aktywizacji zawodowej. Wystarczy ich dla 1.700 osób bezrobotnych. Jest to prawie 12 milionów złotych.

Największa część środków zostanie przeznaczona na finansowanie staży. Kwota ponad 5.250.000 zł stanowi ponad 45% całkowitej puli środków i umożliwi skierowanie na staż 765 osób bezrobotnych.

- Na początku będzie można składać wnioski na staże dla osób młodych, do trzydziestego roku życia – informuje Danuta Skwirowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Blisko 2.000.000 złotych zarezerwowano na realizację robót publicznych. Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać prawie 250 osób.

- Podobnie jak w latach ubiegłych, planujemy położyć duży nacisk na wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia – dodaje Skwirowska. - Dzięki temu na terenie miasta i powiatu na pewno powstaną nowe, małe firmy.

Na dofinansowanie nowych firm przeznaczone będzie blisko 1.500.000 złotych. Skorzysta z tego 71 osób. Na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionych bezrobotnych jest ponad 1.700.000 zł. Wystarczy to na zrefundowanie kosztów wyposażenia 82 stanowisk pracy dla bezrobotnych.

Bezrobotni będą również brali udział w tzw. pracach społecznie użytecznych. Na to przeznaczono 270.000 zł. Skorzysta z tego 200 osób.

- Pracują wtedy w instytucjach publicznych. Wykonują drobne prace remontowo-porządkowe – dodaje dyrektorka.

Będą też szkolenia. Skorzysta z nich 260 osób. Powiatowy Urząd Pracy przeznaczy na ten cel 280.000 zł.

Pozostała część budżetu – prawie 370.000 zł zostanie przeznaczona na realizację nowych form wsparcia, tj. bony dla osób do 30. roku życia, świadczenia aktywizacyjne czy dofinansowanie wynagrodzenia osób 50+. Plan finansowy zapewnia również rezerwę w kwocie 150.000 zł przeznaczoną m.in. na pokrycie kosztów badań lekarskich.

- To wstępny podział, który może jeszcze być nieco zmodyfikowany w zależności od potrzeb. Poza tym nadal oczekujemy na zatwierdzenie wytycznych związanych z realizacją projektów unijnych wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – tłumaczy Paulina Kukielińska, PUP.

Kwota może się zwiększyć, bo urzędnicy również w ciągu roku aplikują o dodatkowe środki.